Psykisk hälsa främjar integration - Slutrapport

02.12.2022 kl. 10:19

 

År 2018 ordnade Bildningsalliansen en rad KOTU-utbildningar (Kohtaa ja tue maahanmuuttaja) d.v.s. anpassade kurser i Psykiska första hjälpen för personer som jobbar inom integrationsutbildningen.

Kursen var omtyckt och lärarna tog upp behovet av kunskap och verktyg för att stödja den nyanländas psykiska hälsa och konstaterade att Psykiska första

Hjälpen borde ingå invandrarutbildningarna. KOTU-kurserna blev starten till ett bredare samarbete för att föra Psykiska första hjälpen till både lärare och integrations-studeranden inom den svenskspråkiga fria bildningen.

Detta är slutrapporten och resultaten från projektet Psyksiska första hjälpen i den fria bildningens integrationsutbildningar.

Psykisk hälsa främjar integration - Slutrapport

Här kan du läsa mer om projektet: https://www.bildningsalliansen.fi/sv/projekt/avslutade_projekt/psykiska_forsta_hjalpen/

Marie