Handböcker

Signaler om planerad nedskärning i finansieringen inom den fria bildningen skapar oro

Finansministeriet utkom 6.3.2023 med en utgifts- och strukturkartläggning av den offentliga ekonomin. I den framkom det nedskärningar gällande fria bildningen. Den 23.5.2023 publicerade Finska notisbyrån en nyhet om att fria bildningen kan drabbas av en nedskärning på 70 miljoner. Läs mera »

Ställningstagande: Jättenedskärningar för utbildningen planeras i regeringsförhandlingarna – kan leda till att 100 läroanstalter stängs

Enligt uppgifter i offentligheten planerar regeringsförhandlarna, utgående från förslag från finansministeriet, nedskärningar på upp till 50 procent i finansieringen för den fria bildningen. Detta skulle få drastiska följder bland annat för sysselsättningen, det kontinuerliga lärandet, befolkningens välmående och den regionala jämlikheten. Som en följd av nedskärningarna skulle många läroanstalter få sätta lapp på luckan, konstaterar 14 aktörer i ett gemensamt ställningstagande.Läs mera »
Valtes 1

Bildningsalliansens riksdagsvalsteser

Inför riksdagsvalet i Finland 2 april 2023 har BA tagit fram tre valteser.Läs mera »
Varför behövs folkhögskolor?

Riksdagsvalet 2023: Bildning ger hållbart välmående

Finlands folkhögskolförenings valteser finns också på svenska.Läs mera »

Studien - Tillåta, förbjuda, tolerera. Gemensamma spelregler för ett mångkulturellt samhälle

Tankesmedjan Magma har gett ut Pasi Saukkonens bok Tillåta, förbjuda, tolerera. Gemensamma spelregler för ett mångkulturellt samhälle på både finska och svenska.Läs mera »

Ny rapport: Samhället måste börja anpassa sig för att locka arbetskraft till Finland

Tankesmedjan Agenda lanserade i november rapporten ”Varför förväntas bara VI anpassa oss?” som handlar om utländska arbetstagares välmående i Finland. Rapporten presenterar både befintliga utmaningar och nya lösningar.Läs mera »

Bildningsalliansens valteser inför riksdagsvalet 2023

Alla har rätt till lärande, delaktighet och välmående Fri bildning, lärandemöjligheter för alla Allas rätt till deltagandeLäs mera »