Föräldrar i fokus - handbok och lektionsplanering

01.10.2021 kl. 11:48

 

Handboken "Föräldrar i fokus. Handbok och lektionsplanering - att stödja föräldrar med annan kulturell bakgrund i rollen som skolförälder" har utvecklats inom projektet Föräldrar i fokus (2019-2021) som finansierades av Svenska folkskolans vänner, SFV. Projektparter har varit Bildningsalliansen och Förbundet för Hem och skola.

Här nedan kan du ladda ner handboken.
Modellen kan användas fritt för sig eller som en del av den fria bildningens integrationsutbildning.

HANDBOKEN
Föräldrar i fokus. Handbok och lektionsplanering - att stödja föräldrar med annan kulturell bakgrund i rollen som skolförälder (PDF, juni 2021)
- tilläggsmaterial: Powerpoint-mall som öppen powerpoint-fil och som PDF

Kartläggning - Föräldrar i fokus
Kartläggning bland föräldrar med annan kulturell bakgrung och lärare som undervisar elever med annan kulturell bakgrund (PDF)

Syftet med projektet ”Föräldrar i fokus” (2019-2021) har varit att stärka nyanlända föräldrars, och speciellt hemmaföräldrars, integration och inklusion i närsamhället samt deras delaktighet i samarbetet hem och skola genom att utveckla en modell och tillhörande material för att förbättra och stärka samarbetet mellan hemmet och skolan för nyanlända familjer samt överkomma språkliga hinder och brister.

Marie