Pärmbil, handbok för förtroendevalda

Handbok för förtroendevalda

01.10.2021 kl. 09:28
Bildningsalliansen har sammanställt denna handbok för förtroendevalda för att ge en kort basinformation om den fria bildningen.

 

Nämnder, direktioner eller motsvarande organ för förtroendevalda är ett ovärderligt stöd för verksamheten inom den fria bildningen.

Här kan du ladda ner Fritt bildningsarbete i Svenskfinland - En handbok för förtroendevalda (PDF)

Marie