Utbildningsstyrelsen tar fram ett utkast.

Utlåtande om utkastet till grunderna för utbildning som handleder för examensutbildning

05.03.2021 kl. 10:39
Som en del av utvidgandet av läroplikten förnyas även utbildningarna i övergångsskedet, det vill säga de olika utbildningarna som handleder för utbildning på andra stadiet.

I den nya utbildningen som handleder för examensutbildning sammanslås påbyggnadsundervisning efter den grundläggande utbildningen, utbildning som förbereder för gymnasieutbildning och utbildning som handleder för yrkesutbildning. Målet är att den nya utbildningen inleds 1.8.2022.

Det här är Bildningsalliansens utlåtande om utkastet.

Johanni