Bildningsalliansen tilldelas erkännandet Finlands dialoginsats 2021

11.05.2022 kl. 09:10
Bildningsalliansen är stolta och tacksamma över att få ta emot Dialogpaus-stiftelsens erkännande Finlands dialoginsats 2021 (Suomen Dialogiteko 2021).

Erkännandet tilldelas aktörer som jobbar för att främja demokrati och konstruktiv dialog. Bildningsalliansen premieras för sin insats för projektet “Dags att prata... “ som stöder diskussionskulturen i samhället.   

Det känns naturligt för oss inom Bildningsalliansen att jobba med ett projekt som berör demokrati och mångsidig dialog. Inom den fria bildningen är det viktigt att vi skapar mötesplatser för meningsfulla samtal som berikar förståelsen för omvärlden. 

Tack vare Svenska kulturfonden bidrag har vi haft möjlighet att under det senaste året ordna 10 dialogpaus-samtal runt om i Svenskfinland. Över 100 personer har deltagit i samtalen och diskuterat bland annat frågor kring landsbygden, miljön, hållbarhet och demokrati. Majoriteten av samtalen har genomförts på distans.  

Vi vill också rikta ett stort tack till alla våra samarbetspartners, utan er skulle det inte ha varit möjligt att genomföra så många och mångsidiga dialoger. Tack Dialogakademin, Folktinget, Institutet för samhällsforskning Åbo Akademi, Svenska Folskolans Vänner och Smarta landsbygder i Svenskfinland och Norden. 

Tack även till YLE:s projekt Bra sagt och samarbetet kring kampanjen Dags att prata kommunalval 2021. 

Utmärkelsen Finlands dialoginsats har tidigare delats ut till en enskild aktör, i år ligger fokus på samarbete och samverkan och utmärkelsen tilldelas organisationer som jobbat för att främja demokratin och diskussionsklimatet i Finland. Grattis även till alla andra som tilldelats erkännandet! 

#dialogpaus #dagsattprata #dialogiteko #erätauko #demokrati #dialog #brasagt #hyvinsanottu 

För mer information

Henrika Nordin, verksamhetsledare
Julia Hemgård, koordinerar projektet Dags att prata...

Läs mer om projektet Dags att prata...

Julia Hemgård