Dags att prata...
2021 - 2023

Projektet “Dags att prata...” uppmuntrar till diskussion om teman som främjar ett livskraftigt, hållbart och inkluderande Svenskfinland. Projektet är delvis en kampanj för att lyfta fram dialogens betydelse, men vill också skapa diskussion om frågor som är relevanta för det svenskspråkiga Finland idag och i framtiden.

Målsättningar

Under perioden 2021 till våren 2023 ordnar Bildningsalliansen tillsammans med andra aktörer dialogpaus-samtal för att uppmuntra till en levande och inkluderande dialog inom Svenskfinland. Målet med projektet är att samla olika röster (kön, ålder, etnicitet, bakgrund etc.) för att diskutera Svenskfinlands framtid.

Här på webbsidan samlar vi akuell info, material och reflektioner som uppkommit under dialogpaus-samtalen. Surfa runt och inspireras, eller varför inte delta själv i eller ordna ett dialogpaus-samtal tillsammans med oss.

Vad är Dialogpaus?

Dialogpaus är ett sätt att föra en konstruktiv diskussion. Vid en Dialogpaus bjuder man in 6 – 25 personer för att tillsammans diskutera viktiga ämnen. Diskussionen leds ofta av en person som fått utbildning för ändamålet. Målet är att alla deltagare ska få sin röst hörd men också aktivt lyssna in de andra.

Dialogpausen behöver inte leda till att alla tycker lika. Inte heller behöver Dialogpausen leda till ett beslut eller resultat – diskussionen i sig är det viktiga. Genom att utbyta tankar, synsätt och erfarenheter har vi tillsammans möjlighet att ta del av en större och mer nyanserad omvärld och bättre förstå olikheter och varandra.

En grupp med mångfald och diversitet skapar oftast de mest intressanta dialogerna då olika åsikter och synpunkter får gnuggas mot varandra. Kom med och delta i dialogen!

Bekanta dig mer med dialogpaus-modellen.

 

Projektet finansieras av Svenska Kulturfonden och är med i YLE:s satsning Bra sagt/ Hyvin sanottu som främjar samtalskulturen i Finland.