Signaler om planerad nedskärning i finansieringen inom den fria bildningen skapar oro

26.05.2023 kl. 10:16
Finansministeriet utkom 6.3.2023 med en utgifts- och strukturkartläggning av den offentliga ekonomin. I den framkom det nedskärningar gällande fria bildningen. Den 23.5.2023 publicerade Finska notisbyrån en nyhet om att fria bildningen kan drabbas av en nedskärning på 70 miljoner.

Uppgifterna om möjliga nedskärningar inom den fria bildningen väcker stor oro i Svenskfinland och bland Bildningsalliansens svensk- och tvåspråkiga medlemmar. Den fria bildningen innefattar kurs- och utbildningsutbud inom medborgarinstitut, folkhögskolor, sommaruniversitet, idrottsinstitut och studiecentral.

Här kan man läsa en artikel i Keskiphjanmaan (25.5.2023) från Kvarnen, Kronoby folkhögskola och medborgarinstitut.

"Folkhögskolor är oroliga för planerna kring nedskärningar. Det blir svårt att förverkliga utbildningar om hälften av finansieringen försvinner". Artikeln är på finska.

Nyhet från Yle Västnyland (25.5.2023):

 

Nyhet från STT info Vasa (25.5.2023): 

 

Nyhet från Yle Åboland (26.5.2023):