Enkätrapport - Pandemins inverkan på verksamhet inom den fria bildningen

25.05.2021 kl. 11:05
I mars 2021 sändes en enkätförfrågan ut till Bildningsalliansens medlemmar för att se hur Covid-19-pandemin inverkat på den fria bildningens prestationer och ekonomi 2020.

En enkätförfrågan sändes ut i mars till Bildningsalliansens medlemmar, och svartiden var 4 - 19.3. Rapporten visar hur pandemin inverkat på verksamhet inom den fria bildningen i form av prestationer.

Rapporten innehåller totalt 24 svar från svensk- och tvåspråkiga arbetar- och medborgarinstitut, sommaruniversitet, idrottsinstitut och studiecentral.

En motsvarande enkätförfrågan sändes även ut till folkhögskolorna i samarbete med Folkhögskolföreningen vid samma tidpunkt.

Rapporten - Enkätförfrågan kring Covid-19-pandemins inverkan på verksamhet inom den fria bildningen (som pdf) 
(utgiven 2021)