Visste du att NVL...

09.03.2021 kl. 14:16
Bildningsalliansen är värd för NVL i Finland och har en halvtidsanställd som jobbar med NVL som nationell koordinator.

NVLs verksamhet är omfattande och kan ibland vara svår att överblicka. Här är några exempel på vad NVL gör.

Visste du att NVL:

 • erbjuder såväl nationella som nordiska webbinarier nästan varje månad, alla med aktuella tematiska fokus. Läs mer

 • nyligen publicerat en Policy Brief om tio års utveckling av validering i de nordiska länderna. Läs den här

 • just har inlett en kartläggning av lärarutbildningar och -fortbildningar i de nordiska länderna för att undersöka om det finns utrymme och intresse för ett ökat nordiskt samarbete. Det föreslagna fokuset ligger på hållbarhet som tema, kontext, koncept och utvecklingsområde. En första kick-off arrangerades 3.3.2021 med över 60 aktörer närvarande. Det finska förmansskapet för det nordiska samarbetet har initierat processen, och kommer att erbjuda intresserade aktörer möjlighet att diskutera mer under en nordisk konferens 8-9 juni.

 • nu har publicerat sin årsberättelse för 2020. Läs årsberättelsen här

 • har öppnat den första versionen av sin webbsida på finska. Gå till NVLS finska sida

 • ger ut olika handböcker, som visat sig mycket omtyckta. Två populära exempel handlar om ToDo och om transformativa lärandecirklar. Mer och ännu mer

 • publicerar sk Onepagers, med överskådlig och lättillgänglig information om aktuella teman. Den första handlar om kvalitet i validering.
 • har en egen blogg där bland andra Björn Wallén, Jyrki Ijäs och Reijo Aholainen från Finland regelbundet medverkar
 • ger ut en egen podcast
 • har samlat en stor databank kring validering av vuxnas lärande med metoder och mycket annat
 • publicerar policy briefs kring olika ämnen inom vuxnas lärande, som kan fungera som diskussionsunderlag och i vissa fall också ligga till grund för egna rekommendationer och andra åtgärder
 • nu har 3 nationella tematiska nätverk, som koordineras av NVL i Finland: Alfanätverket, validering och vuxnas grundläggande färdigheter. Finland leder utvecklingen och har flest nationella nätverk inom NVL. Även finlandssvenska aktörer och institutioner är med, och fler är välkomna med.

Läs mer om NVL och verksamheten i Finland