Bildningsalliansen tycker till om nytt utkast

05.03.2021 kl. 11:11
Den utvidgade läroplikten för med sig många förändringar. Här är en som Bildningsalliansen tagit ställning till.

Lagen om utbildning som handleder för examensutbildning (1215/2020) godkändes som en del av lagstiftningen som berör den utvidgade läroplikten. I utbildning som handleder för examensutbildning (HUX) bildar den grundläggande utbildningens påbyggnadsundervisning (årskurs 10), utbildningen som förbereder för gymnasieutbildning (LUVA) och utbildningen som handleder för yrkesutbildning (VALMA) en helhet. Utbildning i enlighet med de nya grunderna inleds  1.8.2022. 

Läs Bildningsalliansens utlåtande här