Vad är grundläggande färdigheter för vuxna?

17.01.2023 kl. 12.30 – 15.30

Vad är det centrala inom det kontinuerliga lärandet och vilka är den fria bildningens uppdrag där? Vad är egentligen grundläggande färdigheter för vuxna och hur genomför vi den utbildningen inom den fria bildningen på ett hållbart sätt? Utbildningens målsättning är att ge deltagarna den kompetens och sakkunskap som behövs för att planera och genomföra utbildningar inom grundläggande färdigheter för vuxna och speciellt underrepresenterade grupper inom den målgruppen.

Utbildningsdelarna 1 och 2 bildar tillsammans en helhet och anmälan gäller till båda tillfällena.

 

Tisdag 17.1 kl. 12.30 - 15.30, Utbildningsdel 1

12.30 Välkommen från arrangörerna och allmän info om projektet och utbildningshelheten

Vad är egentligen grundläggande färdigheter för vuxna? - Milma Arola (projektchef) och Mia Ekström (Specialsakkunnig), Jotpa (Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning)
Fria bildningens roll och kompetensmärken för Koski - Annika Bussman (undervisningsråd) Undervisnings- och kulturministeriet

13.45 Kaffepaus

Vad är fria bildningens roll? Vi diskuterar tillsammans hur vi inom den fria bildningen kan jobba hållbart med temat inom ramen för ett DialogPaus-samtal.
- DialogPaus-samtalet leds av Julia Hemgård, projektkoordinator för Bildningsalliansens projekt Dags att prata...

15.30 Dagen avslutas

 

Tisdag 24.1 kl. 12.30 - 15.30, Utbildningsdel 2

Under utbildningsdel 2 kommer vi att se närmare på hur man jobbar med grundläggande färdigheter för vuxna.
12.30 Kort inlendning

12.45 Studiecentralen Sivis projekt Kaikkien malli - Virpi Markkanen och Annika Tahvanainen-Jaatinen från Sivis berättar om hur de jobbat med grundläggande färdigheter för vuxna inom projektet Kaikkien malli.

13.30 Kaffepaus

13.45 Grundläggande färdigheter för vuxna, och specifikt nyanlända, inom läs- och skrivfärdighetsämnen. - Annette Jansson, koordinator SFV

14.15 Hux – utbildning som handleder för examensutbildning - Monica Rosenberg-Söderman, S2-lärare vid Yrkesskolan Optima

15.00 Hur går vi vidare?

15.30 Dagen avslutas

 

Anmälan senast fredag 13.1 på följande länk: https://link.webropolsurveys.com/S/FFB5DFAE7ABCAD28
Länk sänds till de anmälda under måndagen den 16.1.

Utbildningshelheten ordnas inom ramen för Bildningsalliansens fortbildningsprojekt Kompetens ger välmående som finansieras av Utbildningsstyrelsen.Plats
Online