Framtidsstigen - Utbildning av vandringsguider

27.10.2022 kl. 09.00 – 12.00

Målsättningen med projeket är att genom samskapande arbetsprocesser skapa en ny och hållbar verksamhetskultur inom organisationer och läroinrättningar (fri bildning, grundläggande konstundervisning (GRK) och förbund). Deltagarna i processen erhåller framtidskompetenser som bidrar till kulturell förändring och förnyelse.

Utbildning av vandringsguider: 

Vandringsguiderna är nyckelpersoner i projektet. De får utbildning i att facilitera verkstäder för samskapande. De här personerna rekryteras via läroinrättningarna och organisationerna. Målet är 20 personer. Utbildningen sker genom att deltagarna är med om samskapande arbetsprocesser. Dessutom får de faciliteringsutbildning så att de kan använda metoden själva och sprida den samt sparra andra som vill jobba samskapande. Utbildningen sätter också fokus på hur konstutövande kan tas med som en del av processen.

Läs mera om utbildningen och projektet här: https://www.bildningsalliansen.fi/sv/projekt/pagaende_projekt/co_creative_process_inquiry/

 Plats
Online