Bildningsalliansens höstmöte

22 November 2022 kl. 10.00–11.00

Välkommen på Bildningsalliansens höstmöte tisdagen 22 .11.2022 klockan 10.00 på SFV-huset G18 (rum 301), Georgsgatan 18.
Det finns också möjlighet att delta i mötet på distans. 

 

Vid föreningens möte representeras varje medlemsorganisation av två befullmäktigade ombud. Varje befullmäktigade har en röst. Personmedlemmar eller hedersmedlemmar har ingen röst. Fullmakt kan sändas per e-post till kansliet@bildningsalliansen.fi. Fullmakter kan också skickas till Bildningsalliansens kansli (Georsgatan 18, 00120 HELSINGFORS) på förhand eller förevisas på ställe.

Vid mötet behandlas de i Bildningsalliansens stadgar § 7 nämnda ärenden. 

Anmälan senast 18.11 på följande länkhttps://link.webropolsurveys.com/S/0A6B3A8229E62386

 Plats
Online - Zoom