OSKU-utbildningen del 2

28 Januari 2022 kl. 09.00–12.30

Välkommen med på OSKU-utbildningen del 2! 
OSKU- Kunskapsbaserade kursbeskrivningar för medborgar- och arbetarinstitut (projekttid 1.8.2021-31.12.2022).

Utbildningen riktar sig till institutens lärare och personal för att hänga med i utvecklingen i Finland. Utbildningen tar upp kunskapsbaserade läroplaner, utvärdering och hur man skriver relevanta kursbeskrivningar. Peda.net används som undervisnings- och materialplattform. Under webbinarierna används Teams.

OSKU består av tre självständiga delar, varav den första getts under hösten 2021. Oavsett om du deltagit i den eller inte kan du delta i del 2.  Den riktar sig främst till institutens lärare med sikte på att i framtiden kunna skapa kurser som kan tas mes i det riksomfattande  Koski-systemet där alla individers avlagda kurser och utbildningar i Finland samlas.

Del 2 av OSKU-utbildningen har den övergripande rubriken: OSKU2 Kunskapsbaserad målsättning och utvärderingskunnandet (2 sp). Den hålls mellan januari och juni 2022. Du skriver och modifierar dina egna kursbeskrivningar samt kursinnehållet klart och intressant. Och under kursen planerar du ett kunskapsbaserat lärande och även utvärderingen av dina kursdeltagare. Kursen riktar sig speciellt till lärare på medborgar- och arbetarinstituten.

Preliminära datum för webbinarierna är

28.1. kl. 9-12.30 (Jan-Erik Mansikka)

11.2. kl. 9-12.30 (Virva Muotka)

11.3. kl. 9-12.30 (Henrika Nordin).


Också här har du möjlighet att arbeta i huvudsak enligt egen tidtabell.
Anmälningslänk till kursen:https://www.opistopalvelut.fi/aurala/course.php?l=sv&p=1&t=7483

Sista delen av OSKU ges bara på finska. OSKU3 Sähköinen dokumentointi (Elektronisk dokumentation) (1 sp) tar upp olika datasystem.  Tidpunkten är i mars 2022 via Peda.net och Teams. Webbinarierna är preliminärt 4.3 och 1.4 medan den tredje dagen ännu är oklar. Innehållet i denna sista del är avsedd främst för planerare och administrativ personal, som ska jobba med olika databaser och samordningen av dem. Kursen belyser betydelsen av en professionell dokumentation i samband med utvärderingen, identifieringen och erkännandet av kunnande för bl.a. ePerusteet, Studieinfo.fi (Opintopolku.fi), informationsresursen Koski, Hellewi. Denna kurshelhet ges enbart på  finska. Anmälningslänk till kursen: https://www.opistopalvelut.fi/aurala/course.php?l=fi&p=1&t=7527

Välkommen med på OSKU-utbildningen!

Mer information ger OSKUs projektkoordinator tiina.seikkula@aurala.fi eller 050 316 7754Plats
ONLINE