Virtuell kaffestund - Föräldrar i fokus

27 Januari 2022 kl. 14.15–14.16

Torsdagen den 27 januari kl. 14.15 - 15.15 ordnas Bildningsalliansens virtuella kaffestund kring undervisningsmaterialet utvecklat inom projektet Föräldrar i fokus.

Under den virtuella kaffestunden presenteras den handbok och lektionsplanering som utvecklats inom projektet, som bygger på en modell utvecklat kring föräldrastödsgrupper för föräldrar med annan kulturell bakgrund.  
Modellen och undervisningsmaterialet innehåller information om den finländska skolan och samarbetet mellan hemmet och skolan, och belyser hur man som förälder kan stöda sitt barn i skolarbetet även om man inte kan skolspråket.

Projektet har varit ett samarbetsprojekt mellan Bildningsalliansen och Förbundet Hem och skolas projekt "Varje förälder" och Föräldrabarometern 2018.

Anmälan till den virtuella kaffestunden senast 26.1 på följande länkhttps://link.webropolsurveys.com/S/33387DBF8C0F6BF0

Projektet Föräldrar i fokus - en modell för delaktighet i närskolan" finansierades av SFV, Svenska Folkskolans Vänner, och pågick 1.9.2019 - 30.6.2021.Plats
ONLINE - Zoom