Diskussionstillfälle - kontinuerligt lärande

25.11.2021 kl. 13.00 – 15.00

Undervisnings- och kulturministeriet ordnade 12.10.2021 ett öppet webbevenemang: Utvecklandet av det kontinuerliga lärandets möjligheter i utbildningssystemet. Vi det tillfället offentliggjorde ministeriet en Diskussionspromemoria (PDF) . Denna promemoria fungerar som grund för den fortsatta beredningen och den diskussion som kördes igång i och med det öppna webbevenemanget. Beredningen fortsätter med diskussionstillfällen inom de olika utbildningsstadierna och inom fria bildningen, samt med ett eget diskussionstillfälle för de svenskspråkiga läroanstalterna och personer verksamma i anslutning till den svenskspråkiga utbildningen.

Undervisnings- och kulturministeriet inbjuder er härmed att delta i detta svenskspråkiga diskussionstillfälle, där vi specifikt koncentrerar oss på att fundera om diskussionspromemorian ger upphov till frågeställningar gällande kontinuerligt lärande, som är specifika i förhållande till det svensk- och tvåspråkiga arbetslivets behov och de svensk- och tvåspråkiga utbildningsaktörernas möjligheter att svara mot behoven. Inbjudan kan delas vidare så att den når alla dem, som är intresserade av att delta i diskussionstillfället. Tillfället ordnas webbaserat, med användande av Teams, torsdagen den 25.11.2021 kl. 13-15. Vid tillfället kommer vi inte att gå igenom promemorians innehåll, utan förutsätter att deltagarna har bekantat sig med promemorian och är beredda att diskutera de frågeställningar som finns i slutet av den, dvs:

1. Främjar åtgärderna de centrala målen som satts upp för kontinuerligt lärande?

a. Ökning av sysselsättningsgraden och tillgången på kvalificerad arbetskraft:

i. Bättre överensstämmelse med arbetslivets behov

ii. Möjliggörande av studier vid sidan av arbetet

b. Ökad kompetensnivå och jämlikhet i deltagandet:

i. Bättre fördelning och riktbarhet av resurserna

ii. Ökat deltagande och förbättrat kunnande hos underrepresenterade grupper

2. Skapar åtgärderna en sammanhängande politisk helhet med övriga utbildningspolitiska mål?

3. Räcker de här åtgärderna för att uppnå målen? Vad annat borde göras?

Anmäl dig till evenemanget genom länken nedan senast den 23 november: https://link.webropolsurveys.com/S/A3F780F6E7ED8AB9 
En länk till webbevenemanget skickas automatiskt från webropol till de anmälda. Ifall du inte nås av denna länk, kontakta anne-maj.telio@gov.fi .

Välkomna med och diskutera det kontinuerliga lärandet i förhållande till utveckling av utbildningssystemet!


Plats
ONLINE