Processutbildning i självledarskap och ledarskap

18 Mars 2022 kl. 09.00–15.00

Processutbildningen i självledarskap och ledarskap ordnas inom ramen för Bildningsalliansens fortbildningsprojekt Hållbara organisationer inom den fria bildningen som finansieras av Utbildningsstyrelsen.

Utbildningen kommer att ge dig färdigheter i hållbart ledarskap – hur fungera som ledare i en föränderlig värld, där motivation och engagemang av medarbetare är allt viktigare. Du kommer bland annat att lära dig om att leda dig själv och andra, och hurdan roll samhörighet spelar i arbetsgemenskapen.

Målgrupp: all personal inom den fria bildningen

Processutbildningens upplägg: Utbildningen inleds med ett gemensamt kick-off webbinarium i september 2021. Utbildningsdagarna ordnas sedan i två parallellgrupper, med fyra utbildningsdagar i Österbotten och fyra utbildningsdagar i Nyland. Den första utbildningsdagen ordnas i november (datum och tider meddelas inom kort) och processutbildningen avslutas i maj 2022.

Utbildningen ordnas i samarbete med Yrkeshögskolan Arcada.
Utbildningen ordnas inom ramen för fortbildningsprojektet Hållbara organisationer inom den fria bildningen som finansieras av Utbildningsstyrelsen och är därför avgiftsfri för deltagaren.

Anmälan är stängd.

Kursinnehåll:

Onsdag 29.9 kl. 9.00 - 10.00
Kick off webbinarium: Vad är gott ledarskap?

 • Ledarskap idag
 • Självutvärderingsuppgift

Dag 1: Självledarskap (Online i november)
Nyland: Måndag 15.11.2021 kl. 9.00 - 15.00
Österbotten: Onsdag 24.11.2021 kl. 9.00 - 15.00
Hur leder jag mig själv och mitt arbete?

 • Självkännedom
 • Självledarskap år 2021
 • Motivation i eget arbete
 • Egna styrkor & utvecklingspunkter

Dag 2: Medarbetarskap och ledarskap (Januari, närstudiedag eller online)
Nyland: Onsdag 19.1.2022 kl. 9.00 - 15.00
Österbotten: Fredag 28.1.2022 kl. 9.00 - 15.00
Hur fungerar vi som arbetsgemenskap tillsammans?

 • Samhörighet
 • Styrkor och utvecklingspunkter i en arbetsgemenskap
 • Att leda olika typer av människor
 • Att leda ett team

Dag 3: Engagerande och empatiskt bemötande (Mars, online)
Nyland: Fredag 18.3.2022 kl. 9.00 - 15.00
Österbotten: Fredag 25.3.2022 kl. 9.00 - 15.00
Hur engagerar och leder jag andra?

 • Känslointelligent ledarskap
 • Engagemang och motivering av andra
 • Ledarskap oberoende position
 • Bemötande av olika typer av människor och inklusion

Dag 4: Förändring och framtid (Maj, närstudiedag eller online)
Nyland: Onsdag 4.5.2022 kl. 9.00 - 15.00
Österbotten: Fredag 13.5.2022 kl. 9.00 - 15.00
Hur bemöta förändring med hållbart ledarskap?

 • Hållbart ledarskap
 • Att leda på distans
 • Ledarskap och självledarskap i utmanande situationer
 • Ledarskap i vårt nya normala

Utbildningen består av föreläsningar, självreflektion, självständiga uppgifter, gruppövningar och gruppdiskussioner. Som stöd för din inlärning kommer du att få reflekterande uppgifter efter varje utbildningsdag, som sedan diskuteras gemensamt på följande utbildningsdag.

Utbildarna

Christa Tigerstedt
Ledarskapsutbildare & -coach, lektor, Arcada
Doktorand (Pedagogik, Pedagogisk ledarskap),
Ekon. mag., Ped. mag.

Christa Tigerstedt är en internationellt erfaren utbildare. Christa har dragit ledarskapskurser kring förändring, teamledarskap, organisationsanalys, projektledarskap, pedagogiskt ledarskap samt interkulturell kommunikation.

Maria Forss
Prefekt – institutionen för vård, lektor, Arcada
Dr. (Pedagogiskt ledarskap & administration)

Hälsov. mag., Sjukskötare
Maria Forss har gedigen kompetens och erfarenhet inom ledarskap och lärande med speciellt fokus på hälsovård. Maria drar Arcadas tvärvetenskapliga högre yrkeshögskoleutbildning ”Leadership for Nordic Healthcare”.

Mervi Hernberg
Entreprenörskaps- och ledarskapscoach, Arcada
Ekon. mag.

Mervi Hernberg utbildar i ledarskap, intraprenörskap och entreprenörskap på Arcada. Mervi har arbetat med ledarskap i chefspositioner bl.a. under sin långvariga karriär på Fazer. 

Minna Stenius
Lektor, Arcada
Dr. (Socialpsykologi), Ekon. mag.
Minna Stenius är specialist på positiv organisationspsykologi, särskilt på motiverande ledarskap, självledarskap och arbetsengagemang. Hon är en erfaren ekonom och socialpsykolog med särskilt intresse i utbildande. Minna verkar även på Helsingfors universitet.

                                                                                                                            Plats
Online, Nyland och Österbotten