Att bemöta och bli individuellt bemött

11 November 2021 kl. 12.30–15.30

 

Fortbildningen ordnas i samarbete med Resurscentret Föregångarna och Ungdomsverkstaden RAMP i Vasa.

Under fortbildningen får vi ta del av hur de inom sin verksamhet förebygger och motverkar utanförskap och marginalisering. Praktiska exempel presenteras och beskrivning av hur en dag på RAMP kan se ut. Vem och varför behöver unga och unga vuxna extra stöd i studie-, och livshanteringsfrågor?

Varför?

Det finns en ofantlig mängd sinnesintryck att smälta, i alla miljöer. Alla individer har olika förmåga att bearbeta och sortera dessa intryck. Det här påverkar förutsättningarna för inlärning och ställer en hel del krav på pedagogiska val och verktyg. Det finns goda råd och enkla knep att tillgå.
Fortbildningen erbjuder en presentation och diskussion kring hur vi kan underlätta och stöda på bästa sätt.

Fortbildningen tar även upp hur olika livsteman och grundantaganden vi har om oss själva och vår omvärld ibland fungerar kontraproduktivt i mellanmänskliga interaktioner. Allt är inte alltid vad det vid första anblicken ser ut att vara, och även om vi ofta kan använda oss av våra egna erfarenheter för att förstå vår medmänniska finns det tillfällen när det inte är en förnuftig utgångspunkt.
Vi tar en titt på några vanliga fällor och hur vi undviker dem.

Fortbildningen ordnas tisdag 9.11 och torsdag 11.11, kl. 12.30 - 15.30 båda dagarna.

För vem?

Fortbildningen är öppen för alla som är intresserade av temainnehållet

Föreläsare:    

Pedagogisk handledare Joakim Westeråker
Pedagogisk handledare Fredrika Nyqvist
Socialhandledare Annika Paananen

Anmälan:

Senast 2.11 på följande länk: https://link.webropolsurveys.com/S/4B66A680AACD2617

Fortbildningen ordnas inom ramen för Bildningsalliansens projekt Kontinuerligt lärande för alla som finansieras av Utbildningsstyrelsen. Fortbildningen är därmed gratis för deltagaren.Plats
ONLINE - Zoom