Handleda vuxna i behov av inlärningsstöd

12 Oktober 2021 kl. 12.30–15.30

Fortbildningen Handleda vuxna i behov av inlärningsstöd ordnas inom ramen för Bildningsalliansens projekt Kontinuerligt lärande för alla.

Vad ska du tänka på för att stöda den enskilda studerandes lärande? Hur kan du anpassa din undervisning för fler studerande och särskilt för dom som behöver lite extra stöd? Att se den unika individen och dess behov och möjligheter främjar deltagandet för personer med behov av stöd, t.ex. personer med intellektuell funktionsnedsättning eller personer med invandrarbakgrund.

Lärum, som är en del av FDUV, arbetar för att sprida information och kunskap om specialpedagogiska läromedel, lättläst material och hjälpmedel för inlärningen. Under två eftermiddagar lyfter vi upp utmaningar och möjligheter då du undervisar studerande med behov av extra stöd.

Dag 1:

Att handleda vuxna i behov av inlärningsstöd. Planering och genomförande av undervisningen samt en fungerande inlärningsmiljö.

Dag 2:

Rollen som handledare, distansundervisning samt val av material och tillgängliga läromedel.

Fortbildningen innefattar även praktiska övningar.

Som fortbildare fungerar Nina Rosenblad och Susanne Nygård från Lärum.

Anmälan senast 30.9 på följande länk: https://link.webropolsurveys.com/S/1A575A577A55A1EB
 

Projektet Kontinuerligt lärande finansieras av Utbildningsstyrelsen och är därför avgiftfri för deltagaren.Plats
ONLINE - Zoom