Kommunförbundets rektorsdagar 2021

06 Oktober 2021 kl. 10.00–07 Oktober 2021, 11.30

För vem? Rektorer och övriga i samma sektor.
Med vem? Professor Alf Rehn, neuropsykolog Åse Fagerlund och många fler.

De årliga rektorsdagarna går av stapeln 6-7.10.2021. Årets tema är förändringsledarskap. På Rektorsdagarna samlas traditionellt rektorer från Svenskfinland. Självklart är också bildningsdirektörerna välkomna. I fjol hölls Rektorsdagarna online, åren innan hölls konferensen i Jyväskylä och Åbo.

Vågar vi samlas i samma utrymmen i Helsingfors i oktober? Åtminstone vågar vi planera för den här återkommande rektorskonferensen! Boka din plats i en sal i Original Sokos Hotel Presidentti i Helsingfors redan nu! Vi följer med regionförvaltningsverkets coronadirektiv och ifall pandemiläget försämras avbokar vi den fysiska konferensen i  augusti och du erbjuds möjligheten att delta i online versionen under en dag i stället (6 oktober). Vi håller Rektorsdagarna som en hybridmodell, så du kan redan i anmälningsskedet välja om du vill delta på plats i Helsingfors eller online. 

Program:

Onsdag 6 oktober

10.00 Ulf Stenman, direktör på Kommunförbundets svenska enhet: Välkommen

10.15 Terhi Päivärinta, direktör på Kommunförbundets bildningsenhet: Aktuellt inom bildning

10.30 Mikko Ollikainen, medlem i riksdagens kulturutskott: Aktuellt på riksnivå

11.00 Åse Fagerlund, neuropsykolog och psykoterapeut på Folhälsans forskningscentrum: Styrkebaserad utveckling och förändring

12.00 Lunch 

13.00 Panel med bildningsdirektör Niclas Grönholm och rektorerna Marina Sjöholm, Janika Wagner och Ann-Britt Bonns: Erfarenheter av förändringsledarskap i skolvärlden

14.00 Alf Rehn, ledarskapsprofessor: Leda förändring över tid

15.00 Yogastund

15.15 Kaffe

15.30 Minna Lindberg, sakkunnig i undervisning på Kommunförbundet

16.30 Fritid

18.00 Middagssupé för dem som deltar fysiskt

Torsdag 7 oktober (för dem som deltar fysiskt)

9.30 Studiebesök på Utbildningsstyrelsen

11.30 Rektorsdagarna avslutas

 

Prissättning:

Deltagande fysiskt: 460€ + moms per person. I deltagaravgiften ingår allt som finns i programmet ovan. Inkvartering ingår inte i priset, men med koden ”BREKTORS21” kan rum bokas till för  149 euro enkelrum och 169 euro dubbelrum på sokos.hotels@sok.fi eller +358 300 870 000.

Deltagande online: 250€ + moms per person.

Deltagaravgiften inkluderar fyra nummer av tidningen Kommuntorget.

Om du vill avboka ditt deltagande ber vi dig skicka e-post till: kommuntorget.utbildning@kommunforbundet.fi. Enligt vår avanmälningspolicy är det avgiftsfritt att avboka till och med 3.9.2021. Efter det debiterar vi 50% av deltagaravgiften. Det är även möjligt att ge sin plats vidare till en annan person från samma organisation.  

Välkommen med!

Mera information och anmälanPlats
Online och Helsingfors