Webbinarium: Samskapande i fokus för fri bildning

19 Maj 2021 kl. 13.00–16.00

ÖPPEN KALLELSE TILL WEBBINARIET SAMSKAPANDE I FOKUS FÖR FRI BILDNING 19.5.2021

Du är kallad att komma med till en rastplats för en gemensam forskningsexpedition, och för att delta i en diskussion kring temat Samskapande i fokus för fri bildning (på finska). 

Webbinariet hör till fria bildningens utbildningsprojekt Syväsivistys ja planetaarinen pedagogiikka oppimisympäristössä (Djupbildning och planetär pedagogik i inlärningsmiljöer) som har förverkligats med finansiering från UBS-UKM. Detta har varit en annorlunda fortbildning, i vilken man inte använt en rad föreläsare, utan jobbat med delad sakkunskap, i samskapande anda, och byggt helheter i enlighet med den fria bildningens värdegrund. Nydanande, gemenskapsbyggande och framtidsorienterad kompetens, som behövs både i arbetet och i livet. Genomlevd och upplevd ekosocial bildning.

Se programmet (PDF) – anmäl dig via länken senast må 17.5.2021 kl 12: https://link.webropolsurveys.com/S/857359B55E644CA1

Mer information fås av FBA:s ordförande Björn Wallén, bjorn.wallen@sivistystyo.fiPlats
ONLINE - Zoom