Kurs för IKT-handledare och IKT-pedagoger

25 Maj 2021 kl. 13.00–14.30

Lärum, i samarbete med Bildningsalliansen, ordnar kurs för IKT-handledare och IKT-pedagoger som undervisar eller handleder målgrupper i IKT med särskilda behov.

Kursen ger kunskap om vad en diagnos som intellektuell funktionsnedsättning kan innebära för inlärningen. Du får också konkreta verktyg för planering och arbetssätt. Kursen ordnas digitalt via Zoom. Kursen består av ett introduktionswebbinarium, tre virtuella studieträffar och eget arbete.

Läs mer om kursen på Lärums hemsida: https://www.larum.fi/tjanster/digitaldelaktighet/ 

Kursens tider och innehåll:

4.5 kl. 13-14: Introduktionswebbinarium

11.5 kl. 13-14:30: Vad är intellektuell funktionsnedsättning och Lätt språk och IKT

18.5 kl. 13-14:30: Att handleda personer med IF och Lätt språk och IKT

25.5 kl. 13-14:30: Att undervisa om IKT och planering av slutuppgift

Är du intresserad av delta i vår kurs för IKT-handledare? Anmäl dig senast 28.4 på följande länk: https://link.webropol.com/s/iktkurs 

Om du har frågor, ta kontakt på larum@larum.fi 

Kursen är avgiftsfri tack vare finansiering av Sohlbergs stiftelse. Plats
ONLINE - Zoom