Webbinarium:Tillgängligt material i undervisningen

10 Februari 2021 kl. 14.00–14.01

Hur formulerar jag mina texter så att de är tillgängliga för så många som möjligt? Vad ska jag beakta när jag väljer undervisningsmaterial? Vilka faktorer har störst betydelse för elever och studerande i behov av stöd?

Under det tvådelade webbinariet Tillgängligt material i undervisningen ger specialpedagog Fredrika Nyqvist praktiska råd om hur du skriver lättläst samt hur du känner igen tillgängliga läromedel. Webbinarierna ordnas av Regionförvaltningsverket.

Webbinariet är gratis, det enda du behöver är en internetuppkoppling och en dator eller en smarttelefon. Närmare instruktioner skickas till de anmälda.

Målgrupp: Lärare från alla stadier, specialpedagoger, personal från småbarnspedagogiken. Rektorer och andra nyckelpersoner inom utbildning, som ansvarar för läromedelsanskaffningar. Vi välkomnar även intresserade från sociala området, handledare, assistenter, talterapeuter, elevvårdspersonal.

Del 1: Onsdag 10.2.2021, kl. 14.00–16.00 - Analysera och producera lättlästa pedagogiska texter. Att erbjuda lättläst innehåll i undervisningsmaterial.

Del 2: Onsdag 17.2.2021, kl. 14.00–16.00 - Analysera layout och anpassningar i läromedel. Att välja undervisningsmaterial som passar hela gruppen.

Program och anmälan:

Anmäl dig senast 5.2.2021 till del 1 via denna länk

Anmäl dig senast 12.2.2021 till del 2 via denna länk

Del 1 och 2 hör ihop, men du kan delta i det ena eller båda tillfällena.

Kontakt:
IKT-pedagog Fredrik Åman, fredrik.aman@avi.fi, tfn 0295 018 619
kommunikatör Oskar Karlsson, oskar.karlsson@avi.fi, tfn 0295 018 071Plats
ONLINE