Webbinarium om integrationsutbildningen

30 November 2020 kl. 14.15–15.45

 

Kom med och lyssna på erfarenheter från den första virtuella integrationsutbildningen på svenska!

Under webbinariet får du också ta del av Tobias Pötszch avhandling som undersöker processen av social inkludering av vuxna migrantelever som är inskrivna i integrationsutbildningsprogram. De finländska fallstudierna består av Svenska för invandrare (SFI) utbildningsprogrammen vid Svenska arbetarinstitutet (Arbis) i Helsingfors och Medborgarinstitutet (Medis) i Mariehamn på Åland.

Program

14.15 Webbinariet öppnas och välkommen - Henrika Nordin, verksamhetsledare Bildningsalliansen

14. 25 Tobias Pötszch presenterar sina forskningsresultat. 

14.55 Tid för frågor och diskussion

15.15 Presentation av den virtuella integrationsutbildningen på svenska - Vilppu Palmberg, migrationssakkunnig NTM-centralen och lärarna Catarina Mikkonen och Cecilia Grönvik.

15.35 Tid för frågor och diskussion

Webbinariet avslutas kl. 15.45.

I slutet av webbinariet presenteras även kort det förnyelsearbete som påbörjats angående läroplanen för integrationsutbildnngen av vuxna invandrare.

Anmälan senast 26.11 på följande länk: https://link.webropolsurveys.com/S/1B180D9266446B18 
Länk till mötesrummet sänds till de anmälda fredag 27.11.Plats
ONLINE - Zoom

Bildningsalliansen

 

Bildningsalliansen rf
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors
kansliet@bildningsalliansen.fi

 

Kansliet i Jakobstad
Campus Allegro
Köpmansgatan 10
68600 Jakobstad