SOSPEVA - Päätösseminaari

29 Oktober 2020 kl. 10.00–14.30

 

Maahanmuuttajaopiskelijoiden ohjaamista kansanopistoissa ja opintokeskuksissa kehittänyt hanke Sosiaalipedagoginen ohjaus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa (Sospeva) on päättymässä tämän vuoden lopussa.
Projektet Socialpedagogisk handledning för nyanlända inom fritt bildningsarbete (Sospeva) avslutas vid årets slut.

Hankkeen päätöseminaari Maahanmuuttajaopiskelijan kohtaaminen ohjaustyössä järjestetään torstaina 29.10. klo 10-14.30
Tilaisuus toteutetaan verkossa, Zoomin välityksellä ja striimataan Youtubessa.  
Projektets slutseminarium Maanhanmuuttajaopiskelijan kohtaaminen ohjaustyössä ordnas torsdag 29.10 kl. 10.00 - 14.30.
Seminariet ordnas online, i Zoom och streamas direkt i Youtube.

Tilaisuuden ohjelma ja linkki ilmoittautumislomakkeelle löytyvät verkkosivuilta / 
Seminariets program och länk till anmälningsblanketten hittar du på webbsidan: https://www.kansanopistot.fi/tapahtumat/sospeva-paatosseminaari/
Ilmoittautuminen tilaisuuteen 26.10. mennessä. Anmälan senast 26.10.

Tilaisuus tulkataan viittomakielelle ja esitykset tallennetaan (ml. viittomakielinen tulkkaus).
Seminariet teckenspråkstolkas och presentationerna sparas.

Tilaisuus on maksuton. Seminariet är gratis att delta i.

Päätöstilaisuuden alkaessa avautuu hankkeen Pedanet-sivusto, jonne kootaan hankkeen tuotokset. Materiaalit ovat avoimesti kaikkien maahanmuuttajien opetus- ja ohjaustyötä tekevien hyödynnettävissä. Linkki sivustolle tulee olemaan: https://peda.net/kansanopistot/kansanopistoyhdistys/sospeva  (Aukeaa viimeistään 29.10.)

Tervetuloa mukaan päätösseminaariin! Välkommen med på slutseminariet!

 

Hankkeessa on kehitetty vapaan sivistystyön oppilaitoksiin systemaattisia prosesseja ja työkaluja maahanmuuttajien ohjaamiseen sekä henkilöstön ohjausosaamista. Tavoitteena on ollut, että maahanmuuttajien koulutus- ja elämänpolut kohti työelämää etenisivät kunkin yksilöllisistä lähtökohdista mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Päätösseminaari on suunnattu kaikille maahanmuuttajakoulutuksen parissa työskenteleville.

Hanke on toteutettu kahden vapaan sivistystyön oppilaitosmuodon, kansanopistot ja opintokeskukset, yhteistyönä yhdessä Itä-Suomen yliopiston kanssa. Kansanopistoyhdistyksen hankekumppaneina ovat Itä-Suomen yliopiston lisäksi Bildningsalliansen ja Opintokeskukset ry. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Lisätietoja hankeesta

 Plats
Zoom

Bildningsalliansen

 

Bildningsalliansen rf
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors
kansliet@bildningsalliansen.fi

 

Kansliet i Jakobstad
Campus Allegro
Köpmansgatan 10
68600 Jakobstad