Integration 2024

14.11.2024 kl. 09.00 – 15.11.2024 kl. 15.30

Integration 2024 lyfter fram aktuella teman inom integration och flyktingmottagning.

För att främja integrationen utförs ett enormt viktigt arbete i olika regioner och organisationer. Det riksomfattande evenemanget Integration 2024 är ett utmärkt tillfälle att dela med sig av information och verksamhetsmodeller samt att möta och skapa nya partnerskap.

Integration 2024 ordnas i Logomo i Åbo

torsdag 14.11 kl. 9.45–16.30 och fredag 15.11. kl. 9.00–15.30
(dörrarna öppnar kl. 08.00 både torsdag och fredag)

Kvällstillställningen torsdag 14.11 ordnas i Logomo kl. 19.30–22.00 (dörrarna öppnar kl. 19.00)


Anmälan öppnar i början av hösten.

Länk till evenemangssidan Integration 2024: 

 


Plats
Logomo
Junagatan 9
20100 Åbo