Ledarskapsfortbildning - Ledarskapskraft

13.09.2024 kl. 10.00 – 16.00

Ledarskapskraft – att leda hållbart i en föränderlig tid
2024-2025

 • Tycker du att omvärldsanalys och hållbarhetsfrågor är intressanta?
 • Vill du stärka ditt pedagogiska ledarskap och få verktyg för att kunna förändra och anpassa verksamheten?
 • Då är denna ledarskapsfortbildning något för Dig!

Utbildningsinformationen som PDF
 

Den fria bildningen står inför nya uppdrag och utmaningar i och med förändringar i samhället.

Ledarskapsfortbildningen Ledarskapskraft stöder rektorer inom den fria bildningen i deras pedagogiska utvecklingsarbete och ger dem verktyg att hantera förändring. Fortbildningen bjuder också på sakkunskap och verktyg för att jobba målmedvetet med hållbarhet.

Målgrupp: Rektorer och ledningspersonal inom den fria bildningen

Innehåll: Fortbildningen innehåller sammanlagt 6 fortbildningsdagar i form av flerformsstudier under tiden april 2024 – maj 2025. Fortbildningsdagarna ordnas som närstudiedagar, distansstudier och självstudiedagar. Fortbildningsdagarna består av föreläsningar, diskussioner och reflektionsuppgifter.

Moduler:

 1. Leda i förändring
 2. Introduktion till hållbart ledarskap
 3. Pedagogiskt och hållbart ledarskap
 4. Hållbar fri bildning

Utbildare:

 • Anna Bertills, Delägare och co-founder Bertills & Jung, konsult inom kommunikation, HR och ledarskap. Sakkunnig inom varumärkesbranding och innehållsproducering.
 • Tomas Knuts, hållbarhetsexpert på kommunikationsbyrån Losvik & Flen. Sakkunning inom hållbarhet, cirkulär ekonomi, förvaltning, kommunikation och utveckling.
 • Ann-Christin Furu PeD, docent och forskare vid Åbo Akademi. Har forskat bl.a. i hållbarhetspedagogik och sätter fokus på de sociala dimensionerna av lärande för hållbarhet.
 • Siv Saarukka, FD. Har doktorerat på temat rektorers ledaskap och har mångårig erfarenhet av att undervisa i pedagogiskt ledarskap

Ort: Fortbildningen genomförs som flerformsstudier i form av närstudier på flera orter (se den preliminära tidtabellen nedan) och distansstudier via Zoom. (OBS! ej hybridundervisning).

Tidpunkt: Fortbildningen startar i april 2024 och pågår till april 2025 enligt följande preliminära tidtabell:

Modul 1 – Leda i förändring (ordnades i april 2024)

Modul 1 ordnades i samband med Bildningsalliansens årskongress 2024 i Kronoby och Karleby.  

Modulen ger verktyg för omvärldsanalys och stöd i att positionera sig samt få synlighet för de utbildningar och den verksamhet man ordnar. Modulen innehåller föreläsningar och workshop kring trendspaning, omvärldsanalys, branding och förändringsledarskap.

Innehåll:

 • Föreläsning: Förmågan att omvärldsanalysera - en förutsättning för att leda och verka
 • Utbildare: Anna Bertills, Delägare och co-founder Bertills & Jung
 • Workshop: Trendspaning inom den fria bildningen
 • Utbildare: Henrika Nordin, verksamhetsledare Bildningsalliansen
 • Föreläsning: Att beröra, engagera och påverka – hur ska vi kommunicera hållbarhet?
 • Framtidsworkshop: Vilka är den fria bildningens väsentliga frågor?
 • Utbildare: Tomas Knuts, hållbarhetsexpert på kommunikationsbyrån Losvik & Flen

Vill du delta i ledarskapsfortbildningen Ledarskapskraft men missade modul 1? Inga problem! Ta kontakt med Marie, marie.granbacka@bildningsalliansen.fi


Modul 2 – Introduktion till hållbart ledarskap

Modul 2 ordnas i samband med Informationsdagen för rektorer och ekonomipersonal.

Vill du som ledare skapa meningsfullhet i tider av osäkerhet?

Under den här fortbildningsdagen får du verktyg för att utveckla en hållbar verksamhet där medarbetare och deltagare trivs, inspireras och lär sig hantera förändring på ett konstruktivt sätt.
 

Fredag 13.9 2024 Närträff i Tammerfors (heldag)

Mera information inom kort

 • Utbildare: Ann-Christin Furu PeD, docent och forskare vid Åbo Akademi


Modul 3 – Pedagogiskt och hållbart ledarskap

Modulen fokuserar på hållbart och pedagogiskt ledarskap och strävar till att ge deltagaren verktyg att jobba med hållbarhet inom den egna organisationen.

Januari 2025 Närträff i Tammerfors eller distansträff via Zoom

 • Utbildare: Ann-Christin Furu PeD, docent och forskare vid Åbo Akademi och Siv Saarukka, FD


Modul 4 – Hållbar fri bildning

Modul 4 ordnas i samband med Bildningsalliansens årskongress 2025.

Modulen fokuserar på hållbar ekonomi för den fria bildningen. Modulen ger verktyg och stöd  för hållbar ekonomisk förvaltning.

April 2025 Närträff (ort meddelas senare)


 

Information och anmälan

Avgift: Fortbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är därför gratis för deltagaren. Avgifter för resor, kost och logi sker på egen bekostnad.

Anmälan senast 4.4 på följande länk: https://link.webropolsurveys.com/S/65EC91FC2B5D7A63 
Genom att fylla i denna anmälningsblankett avser du genomföra hela fortbildningssprogrammet, som tidsmässigt omfattar ett (1) år.
Vänligen notera att anmälan är bindande. Ifall deltagaren annullerar sin plats senare än en vecka innan fortbildningsstart, inte anländer till fortbildningen eller avbryter den utan giltig orsak, faktureras en "no show"-avgift för att täcka interna omkostnader. Vid förhinder kan deltagaren skicka en ersättare, men behöver meddela Bildningsalliansen i förväg.

För oss är hållbarhet viktigt. När du anmäler dig till en utbildning eller ett evenemang räknar vi med att du deltar.
Om du får förhinder – meddela då oss i god tid. På så sätt tar vi ett socialt och ekonomiskt ansvar, och arbetar för ekologisk hållbarhet tillsammans.

 Plats
Kronoby/Karleby, Tammerfors och på nätet