1 miljon för integrationen på svenska, vad gör vi?

28.11.2023 kl. 14.30 – 15.30

Bildningsalliansen ordnar diskussionstillfället "1 miljon för integrationen på svenska - vad gör vi?" tisdagen den 28 november kl. 14.30

Diskussionstillfället ordnas i form av ett webbinarium med anledning av skrivningen i statsbudgeten för 2024 om 1 miljon euro för den fria bildningens integrations- och språkutbildningar. Summan kommer att fördelas så att en halv miljon delas ut i form av statsandelar och en halv miljon i form av statsunderstöd.

Vi samlas för att diskutera hur vi kan öka prestationerna inom integrationsutbildningen på svenska inom den fria bildningen. Vi ser på möjligheter och utmaningar och delar erfarenheter.
Vi diskuterar även kring kommande års finansiering, 1 miljon för 2025 och en halv miljon för 2026. Vad innebär detta för oss?

Ingen förhandsanmälan krävs.

Zoom-länk sänds till de av Bildningsalliansens medlemmar som ordnar integrations- och språkutbildning.

 Plats
Online - Zoom