eGrunder-klinik för den fria bildningen

03.10.2023 kl. 09.00 – 09.50

 

Välkommen på den svenskspråkiga eGrunder-kliniken för aktörer inom fritt bildningsarbete!

Fältet har önskat att det skulle arrangeras en svenskspråkig eGrunder-klinik, där man kan fråga om allt möjligt i anknytning till att göra upp en läroplan i eGrunder. Nu blir det verklighet!

eGrunder-kliniken ordnas via Teams tisdagen den 3 oktober kl. 9.00 - 9.50.

Ingen förhandsanmälan behövs, du hittar Teams-länken här: 

 

Man kan gärna skicka in eventuella frågor eller teman som ni vill att vi ska ta upp på kliniken i förväg. Skicka dem till adressen eperusteet@opintopolku.fi (Skriv som rubrik Fråga för kliniken). Frågor om innehållet i grunderna skickas såsom tidigare direkt till vapaasivistystyo@oph.fi.

Om du inte har möjlighet att delta i kliniken den 3.10 kan du även komma med på någon av våra finskspråkiga kliniker, som är öppna för alla aktörer oberoende av utbildningssektor. Läs mer om de finskspråkiga klinikerna här: 

 Plats
Online