Bildningsalliansens höstmöte

24.11.2023 kl. 10.00 – 11.00

Välkommen på Bildningsalliansens höstmöte fredagen 24.11.2023 klockan 10.00 på SFV-huset G18 (rum 101), Georgsgatan 18.

Det finns också möjlighet att delta i mötet på distans. 

Vid föreningens möte representeras varje medlemsorganisation av två befullmäktigade ombud. Varje befullmäktigade har en röst. Personmedlemmar eller hedersmedlemmar har ingen röst. Fullmakt kan sändas per e-post till kansliet@bildningsalliansen.fi. Fullmakter kan också skickas till Bildningsalliansens kansli (Georsgatan 18, 00120 HELSINGFORS) på förhand eller förevisas på ställe.

Vid mötet behandlas de i Bildningsalliansens stadgar § 7 nämnda ärenden. 

Anmälan senast 22.11 på följande länk: https://link.webropolsurveys.com/S/C0646E6B6AE0A9D4

För oss är hållbarhet viktigt. När du anmäler dig till en utbildning eller ett evenemang räknar vi med att du deltar.
Om du får förhinder – meddela då oss i god tid. På så sätt tar vi ett socialt och ekonomiskt ansvar, och arbetar för ekologisk hållbarhet tillsammans.Plats
SFV-huset G18 och på Zoom
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors