Utbildning: ANTIRASISM OCH JÄMLIKT BEMÖTANDE

22.09.2023 kl. 09.00 – 11.30

Tillsammans med Ad Astra ordnar Bildningsalliansen verkstadsutbildningen 

ANTIRASISM OCH JÄMLIKT BEMÖTANDE

Utbildningen består av tre delar och ordnas i sin helhet på distans via Zoom.

Efter utbildningen har deltagarna fått en introduktion till rasism och vithet och funderat kring verktyg för att aktivt arbeta antirasistiskt inom konst och kultur.

Workshop 1 - fredag 22.9 kl. 9.00 - 11.30

Introduktion till antirasism

Workshop 2 - fredag 29.9 kl. 9.00 - 11.30

Vithet och finländskhet

Workshop 3 - fredag 6.10 kl. 9.00 - 11.30

Antirasistiska strategier

Ad Astras utbildning i tre delar syftar till att introducera deltagarna till jämlikhet och antirasism genom att ge verktyg för att identifiera rasistiska strukturer både individuellt och institutionellt. Målet är att deltagarna ska kunna använda dessa verktyg för att inkludera antirasistiska metoder i sitt arbete.

Vi använder storytelling och Critical Race Theory (CRT) som verktyg för att belysa och reflektera över verkliga erfarenheter av rasism i Finland. Utbildningen genomförs under tre veckor, med ett tillfälle per vecka. Alla verkstäder är interaktiva och tar 2,5h med paus.

Vi anser att det är viktigt för aktörer inom konst och kulturfälten att ha en bred uppfattning om antirasism och jämlikt bemötande eftersom konst och kulturbranschen är en central plattform för att främja och möjliggöra samhörighet, respekt och integration.

Deltagarantal: max 20
Utbildningsspråk: svenska
Ingen deltagaravgift

ANMÄLAN via följande länk: 

Om Ad Astra

Ad Astra har mer än 10 års erfarenhet av dialog och interkulturellt/religiöst arbete
och inkluderande kulturarv för utbildningsinstanser och kulturorganisationer. Vi arbetar kontinuerligt och proaktivt med jämlikhet och antirasism både internt och externt. Att utmana strukturell rasism inom organisationer och institutioner är en process som vi anser kräver konkreta verktyg, metoder och medvetenhet utöver proaktiv policyförändring.Plats
Online - Zoom