Bildningssamtal - VASA

09 Maj 2023 kl. 13.00–15.00

Välkommen med och fira Bildningsalliansens 10 års jubileum med BILDNINGSSAMTAL och  JUBILEUMSKAFFE!

Bildningssamtalen ordnas i samarbete med SFV:s projekt Bildningskraft. Bildningskraft är SFV:s satsning för att även på finlandssvenskt håll ge gnista till diskussionen om bildningens roll. Om ordet bildning bara för något decennium sedan andades gammalmodighet och mossighet, så visar idag otaliga essäer, debatttexter och böcker att bildningsbegreppet återfått sin positiva laddning!

Under jubileumsåret 2023 kommer Bildningsalliansen i samarbete med projektet Bildningskraft att ordna tre bildningssamtal runtom i Svenskfinland. I samband med samtliga bildningssamtal kommer vi även att bjuda på Bildningsalliansen alldeles egna JUBILEUMSKAFFE – framtaget av och för oss!

Det andra Bildningssamtalet ordnas i VASA!

tisdag 9.5 kl. 13.00 - 15.00 Kan (fri) bildning rädda demokratin? 
(TILLFÄLLET LIVE-STREAMAS) 

För att motverka polariseringen och stöda det offentliga samtalet åberopas bildningens fria kunskapssökande allt oftare som ett avgörande redskap för demokratins försvar. Hur skall den omdebatterade polariseringen förstås och kan den motverkas genom bildning? Och vilken roll spelar den fria bildningen för att stöda aktivt medborgarskap och demokrati? 

Ledaren för SFVs projekt Bildningskraft, Jonas Ahlskog, samtalar om temat med professor Bengt Kristensson Uggla och folkbildningsforskaren Annika Pastuhov.

Bengt Kristensson Uggla är Amos Anderson­-professor i filosofi, kultur och företagsledning vid Åbo Akademi. Han är författare bland annat till böckerna Gränspassager: bildning i tolkningens tid (2012) och En strävan efter sanning – vetenskapens teori och praktik (2019).

Annika Pastuhov är forskardoktor i pedagogik vid Åbo Akademi. Hon forskar om samhälleliga och deltagarnära perspektiv på folkbildning. Pastuhov disputerade 2018 med avhandlingen Att vara och agera medborgare: En etnografisk studie i folkbildande praktiker.

Mera information om plats och anmälan kommer inom kort!Plats
Vasa och online via Zoom