Bildningssamtal - VASA

08.05.2023 kl. 13.00 – 15.00

Välkommen med och fira Bildningsalliansens 10 års jubileum med BILDNINGSSAMTAL och  JUBILEUMSKAFFE!

Bildningssamtalen ordnas i samarbete med SFV:s projekt Bildningskraft. Bildningskraft är SFV:s satsning för att även på finlandssvenskt håll ge gnista till diskussionen om bildningens roll. Om ordet bildning bara för något decennium sedan andades gammalmodighet och mossighet, så visar idag otaliga essäer, debatttexter och böcker att bildningsbegreppet återfått sin positiva laddning!

Under jubileumsåret 2023 kommer Bildningsalliansen i samarbete med projektet Bildningskraft att ordna tre bildningssamtal runtom i Svenskfinland. I samband med samtliga bildningssamtal kommer vi även att bjuda på Bildningsalliansen alldeles egna JUBILEUMSKAFFE – framtaget av och för oss!

Det andra Bildningssamtalet ordnas i VASA vid Efo - Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland (Korsholmsesplanaden 2 B)

måndag 8.5 kl. 13.00 - 15.00 Kan folkbildningen rädda demokratin? 
(TILLFÄLLET LIVE-STREAMAS) 

Fri bildning är en fantastisk resurs för det finländska samhället. Verksamheten är välförankrad i lokalsamhället, deltagandet har låg tröskel och utbudet beräknas nå ut till omkring en miljon finländare varje år. Men på vilket sätt kan folkbildningen idag användas för att stöda demokratin i en allt mer polariserad värld? Har den fria bildningen en särskild roll för att skapa de möten mellan kulturer och människor som demokratiska samhällen behöver? Och vad innebär det egentligen att stöda aktivt medborgarskap och demokrati?  

Det här ska vi diskutera med Åsa Paborn, direktor för Stockholms Stadsmission, som ger en inledning till temat. Stockholms Stadsmission arbetar mot utanförskap och polarisering, och driver även en folkhögskola och andra folkbildande aktiviteter. Deltar i diskussionen gör också Petri Salo som är professor i pedagogik vid Åbo Akademi och Anna Pensar-Kuivamäki som är rektor vid Folkhälsan Utbildning och Bildningsalliansens styrelseordförande.

Åsa Paborn har arbetat många år i företagsledande positioner inom näringslivet och public service från bl.a. SVT, SBS Radio, SR, och Utbildningsradion där hon lett digitala förändringsprocesser. Åsa har dessutom varit rektor för Bilda och har erfarenhet som journalist från tv, radio, nyheter, kultur och samhälle.

Anmälan på följande länk: https://link.webropolsurveys.com/S/9273951D33E0CEAE  

Sista anmälningsdag för deltagande på plats är 3.5. Du kan även delta på distans. För deltagande på distans är anmälningslänken öppen fram till 7.5.

Inbjudan som PDFPlats
Vasa och online via YouTube Live
Korsholmsesplanaden 2 B