Bildningssamtal - ÅBO

21.03.2023 kl. 13.00 – 15.00

Välkommen med och fira Bildningsalliansens 10 års jubileum med BILDNINGSSAMTAL och  JUBILEUMSKAFFE!

Bildningssamtalen ordnas i samarbete med SFV:s projekt Bildningskraft. Bildningskraft är SFV:s satsning för att även på finlandssvenskt håll ge gnista till diskussionen om bildningens roll. Om ordet bildning bara för något decennium sedan andades gammalmodighet och mossighet, så visar idag otaliga essäer, debatttexter och böcker att bildningsbegreppet återfått sin positiva laddning!

Under jubileumsåret 2023 kommer Bildningsalliansen i samarbete med projektet Bildningskraft att ordna tre bildningssamtal runtom i Svenskfinland. I samband med samtliga bildningssamtal kommer vi även att bjuda på Bildningsalliansen alldeles egna JUBILEUMSKAFFE – framtaget av och för oss!

Det första och inledande Bildningssamtalet ordnas i ÅBO på Ravintola Koulu (Eriksgatan 18):

tisdag 21.3 kl. 13.00 – 15.00  Kan (fri) bildning ge oss en hållbar framtid? 
(TILLFÄLLET LIVE-STREAMAS)

Många är idag övertygade om att det krävs omfattande förändringar i vår livsstil för att säkra ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet i framtiden. Frågan om hållbarhet beskrivs därför ofta som vår tids stora folkbildningsprojekt. Men kan bildning verkligen få oss att agera i enlighet med kraven för hållbar utveckling? Och vilken roll kan idén om bildning ens spela i frågor där oenighet ofta verkar råda? 

Ledaren för SFVs projekt Bildningskraft, Jonas Ahlskog, samtalar om temat med pedagogikforskaren Christin Furu. 

Christin Furu är pedagogie doktor och projektforskare inom småbarns­ pedagogik vid Åbo Akademi. Hon är aktiv i nationella och internationella forsknings­ nätverk kring pedagogik och hållbarhet. Hennes forskning gäller lärande för hållbar­het och hon är särskilt intresserad av frågor om inre och yttre hållbarhet.

Publiken inbjuds att delta i diskussionen efter det inledande samtalet mellan Jonas och Christin.

Anmälan på följande länk: https://link.webropolsurveys.com/S/DC961BAD15395538

Sista anmälningsdag för deltagande på plats är 13.3. Du kan även delta på distans. För deltagande på distans är anmälningslänken öppen fram till 20.3.

Inbjudan som PDF

 

Kommande bildningssamtal under våren:

VASA 9.5 -  Kan (fri) bildning rädda demokratin?
Ledaren för SFVs projekt Bildningskraft, Jonas Ahlskog, samtalar om temat med professor Bengt Kristensson Uggla och folkbildningsforskaren Annika Pastuhov.

HELSINGFORS 31.5 – Bildningssamtalet i Helsingfors ordnas i samband med Bildningsalliansens jubileumsfest. Mera information om bildningssamtalen i Vasa och Helsingfors senare.Plats
Ravintola Koulu (Åbo) och online via Zoom
Eriksgatan 18
20100 Åbo