Bildningsalliansens vårmöte

21 April 2023 kl. 10.00–12.00

Fredagen den 21 april kl. 10.00 ordnas Bildningsalliansen vårmöte

Det är möjigt att delta i mötet på plats i Helsingfors eller på distans via Zoom.

Mera information senare