Konferens - svenskspråkiga utbildningens framtid

25.04.2023 kl. 00.00 – 00.01

Konferens med fokus på den svenska utbildningsvägens framtid:
Hur svarar den svenskspråkiga utbildningen på framtidens utmaningar?

Välkommen att diskutera hur vi på alla utbildningsnivåer skapar en svenskspråkig utbildning som är jämlik, inkluderande och högklassig.

Bakgrund

Konferensen tar avstamp i utredningen om den svenskspråkiga utbildningen och är en uppföljning av konferensen Den svenska utbildningsvägen i fokus som arrangerades i maj 2022. Det finns ett klart behov att regelbundet samlas för att diskutera uppföljningen av utredningen och övriga aktuella frågor som berör den svenska utbildningshelheten.

Fokus

På denna uppföljande konferens tar vi sikte på framtidens samhällsutveckling samt trender och utmaningar inom utbildningen och hur dessa påverkar det svenskspråkiga utbildningssystemet. Det är avgörande för den svenskspråkiga utbildningens kvalitet att den kontinuerligt utvecklas och förnyas i enlighet med framtidens krav. Hur kan vi som jobbar med den svenskspråkiga utbildningen bidra till att förverkliga målsättningen om en jämlik, inkluderande och högklassig utbildning på alla nivåer på den svenska utbildningsvägen och i förhållande till den nationella utbildningen?

Målgrupp

Konferensen riktar sig till alla som är engagerade i den svenskspråkiga utbildningen, från småbarnspedagogik till och med högre utbildning och kontinuerligt lärande.

Tid och plats: tisdagen den 25 april 2023, SFV-huset G18, Georgsgatan 18, Helsingfors

Konferensen arrangeras av undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen och Svenska folkskolans vänner.

Kontaktpersoner:

Anna Kiiskinen, anna.kiiskinen@gov.fi
Kurt Torsell, kurt.torsell@oph.fi
Niklas Wahlström, niklas.wahlstrom@sfv.fi


Plats
SFV-huset G18
00120 Helsingfors