Framtidsstigen - Utbildning av ambassadörer

24.03.2023 kl. 09.00 – 24.04.2023 kl. 12.00

Målsättningen med projeket är att genom samskapande arbetsprocesser skapa en ny och hållbar verksamhetskultur inom organisationer och läroinrättningar (fri bildning, grundläggande konstundervisning (GRK) och förbund). Deltagarna i processen erhåller framtidskompetenser som bidrar till kulturell förändring och förnyelse.

Utbildning av ambassadörer:

Inom projektet rekryteras 20 nyckelorganisationer. e här organisationerna har som målsättning att förnya sin egen organisation mot en mera hållbar verksamhetskultur genom att använda den samskapande metoden. Denna utbildningsdel är en fortsättning på Utbildningen för vandringsguider som inleddes under hösten 2022.

Läs mera om utbildningen och projektet här: https://www.bildningsalliansen.fi/sv/projekt/pagaende_projekt/co_creative_process_inquiry/Plats
Online