Varför behövs folkhögskolor?

Riksdagsvalet 2023: Bildning ger hållbart välmående

09.03.2023 kl. 10:38
Finlands folkhögskolförenings valteser finns också på svenska.

Föreningen answer bland annat att bildning utgör grunden för ett välmående samhälle. Bildning leder till ett välmående, jämlikt och öppet samhälle samt bidrar till ett betydelsefullt liv. Folkhögskolorna finns till för att var och en skulle få söka ett gott liv med hjälp av lärande, oavsett varifrån man kommer eller vart man är på väg till.

Läs Folkhögskolföreningens valteser här

Johanni