Anna Pensar-Kuivamäki ny ordförande för Bildningsalliansen

22.11.2022 kl. 12:30
Bildningsalliansens höstmöte ordnades tisdag 22.11 och till ny ordförande valdes rektor och enhetschef Anna Pensar-Kuivamäki på Folkhälsan Utbildning Ab.

Bildningsalliansen ordnade sitt höstmöte tisdagen 22.11 på SFV-huset G18 i Helsingfors. Anna Pensar-Kuivamäki valdes till ny ordförande för Bildningsalliansen. Pensar-Kuivamäki är rektor och enhetschef för Folkhälsan utbildning Ab. Anna har tidigare varit medlem i Bildningsalliansens styrelse och har en mångårig erfarenhet av fri bildning, både från folkhögskolan och idrottsutbildningscenter.

Under 2023 firar Bildningsalliansens sitt 10-års jubileum. Bildningsalliansen grundades i januari 2013 då Bildningsforum och Förbundet för arbetar- och medborgarinstitut slogs samman. Därmed blev Bildningsalliansen den organisation som samlade hela den svenskspråkiga fria bildningen under samma tak. Bildningsalliansen är en aktiv påverkansorganisation vars målsättning är att trygga verksamhetsförutsättningarna för sina medlemmar så att fri bildning på svenska finns tillgängligt för alla. Den ska vara med och utveckla sina medlemmars verksamhet och fortbilda personalen inom den fria bildningen för att garantera en  kvalitativ svenskspråkig fri bildning. Under jubileumsåret kommer Bildningsalliansen att lägga fokus på att lyfta fram den fria bildningens betydelse för individen och samhället.  

Nuvarande ordförande Moa Thors, rektor på Helsingfors svenska arbetarinstitut avtackades för sin mångåriga insats som ordförande i Bildningsalliansen. 

Bildningsalliansens styrelse år 2023:


Ordförande: Anna Pensar-Kuivamäki, Folkhälsan Utbildning Ab

Sixten Westerby, Åbo svenska arbetarinstitut 
Personlig ersättare: Cecilia Hindersson, Skärgårdens Kombi
Annelie Åkerman-Anttila, Borgå medborgarinstitut
Personlig ersättare: Tanja Lill-Smeds, Lovisa svenska medborgarinstitut
Bettina Wikblom, Jakobstads arbis (ny)
Personlig ersättare: Bettina Mannström-Sand, Nykarleby arbis (ny)
Tom Hansén, Kvarnen/Kronoby folkhögskola
Personlig ersättare: Annica Eklund, Närpes vuxeninstitut/SÖFF
Catharina von Schoultz, Borgå folkakademi (omval)
Personlig ersättare: Bodil Selenius, Västra Nylands folkhögskola (ny)
Anna-Karin Öhman, SFV:s studiecentral
Personlig ersättare: Amy Jägerskiöld, SFV:s studiecentral
Karoliina Laaksoharju, Folkhälsan Utbildning Ab (ny)
Personlig ersättare: Sara Riska, Folkhälsan Utbildning Ab (omval)
Hanna Pitkänen, Vasa sommaruniversitet (ny)
Personlig ersättare: Fredrik Åberg, Hangö sommaruniversitet (omval)

Marie