Dags för Svenskfinland att tala kommunalval

18.02.2021 kl. 11:47
Fritt för publicering

Kommunala förtroendevalda är kommuninvånarens röst i beslutsfattandet, men vad anser kommuninvånarna i Svenskfinland om bland annat medborgarinflytande, språkklimat, service på svenska och befolkningsutvecklingen?

Dags att prata kommunalval handlar om diskussioner med kommuninvånarna där deras synpunkter och reflektioner sedan presenteras för kommunalvalskandidaterna, tjänstemän samt andra beslutsfattare och intresserade. Under februari och mars ordnas sex medborgardiskussioner i Svenskfinland. Resultaten av diskussionernas presenteras 8.4 på ett webbinarium.

Bildningsalliansen jobbar med bildningsfrågor och fritt bildningsarbete på svenska i Finland. Den fria bildningen ska främja medborgaraktivitet, demokrati och delaktighet.  Samtal och konstruktiv dialog är en del av ett demokratiskt samhälle och bidrar till delaktighet. Genom att vi reflekterar tillsammans och får insikter av varandra kan vi också utveckla samhället mot det gemensamma bästa. Att kunna arrangera Dags att prata kommunalval, är för oss ett sätt att uppfylla vårt bildningsuppdrag, säger verksamhetsledare Henrika Nordin.

Folktinget jobbar över partigränserna för det svenska i Finland och vi vill på detta sätt uppmuntra invånare  till samtal och dialog inför kommunalvalet. Kommunalvalet är ett väldigt viktigt val eftersom det handlar om den service vi får i vår vardag men trots det brukar valdeltagandet vara lågt. Därför är det viktigt att nu lyfta fram det som är viktigt för oss på olika håll i Svenskfinland och öka intresset för att rösta i kommunalvalet, säger folktingssekreterare Christina Gestrin.

Institutet för samhällsforskning vid Åbo Akademi utför panelundersökningar via nätet, traditionella enkätundersökningar och olika typer av samtalsdemokratiska experiment t.ex. medborgardiskussioner. Finlandssvensk opinion undersöks i huvudsak genom opinionsundersökningarna Barometern och Språkbarometern som har initierats av institutet. Dessa opinionsundersökningar har genomförts regelbundet sedan år 2002 och analyserar finlandssvensk opinion, språkval, servicenivån på eget modersmål, konsumtionsmönster och andra aktuella frågeställningar. Dags att prata kommunalval är ett sätt för medborgarna att kunna lyfta fram de frågor som de tycker är centrala inför kommunalvalet och för oss är det viktigt att vara med och utveckla dessa kanaler, säger Marina Lindell, forskare vid institutet.

Arrangörer för Dags att prata kommunalval är Bildningsalliansen, Folktinget och Institutet för samhällsforskning vid Åbo Akademi. I medborgardiskussionerna används Dialogpaus som diskussionsmetod. Metoden ger deltagarna möjligheter att utgå från egna erfarenheter och lyfta fram sina åsikter men likaväl lyssna in andras. Bildningsalliansen och Folktinget deltar i YLEs projekt Hyvin sanottu-Bra sagt som vill uppmuntra till respektfull dialog.  

Ni kan läsa mera om diskussionerna (datum, plats, tema och klockslag) här

Ni kan läsa om Dialogpaus här

Ni kan läsa om YLEs projekt Hyvin sanottu – Bra sagt här

 

Kontaktuppgifter:

Henrika Nordin, verksamhetsledare Bildningsalliansen, 044 3531 813, henrika.nordin@bildningsalliansen.fi

www.bildningsalliansen.fi

Johanni