Budgetförslaget 2019

Det kontinuerliga lärandet behöver resurser

17.09.2019 kl. 11:05
Kontinuerligt, livslångt lärande kräver resurser för att kunna förverkligas långsiktigt och kvalitativt.

Fritt bildningsarbete har under de senaste åren förverkligat utbildning som motsvarar de behov som finns bl.a. när det gäller invandrarutbildning och grundläggande och digitala färdigheter för vuxna. 

För att kunna svara mot behoven även i fortsättningen behövs tillräckliga resurser. Inför regeringen Rinnes budgetförslag har Bildningsalliansen idag tagit fram ett ställningstagande. 

LÄS

Johanni