Bildningsalliansens samarbetspartners

Ingen organisation, oavsett hur stark den är, kan göra allt själv. Vi samarbetar aktivt med flera olika organisationer kring gemensamma teman, intressebevakning, projekt, utbyte av information, och mycket mer.

Finland

Norden

EU

 

 

Bildningsalliansen

 

Bildningsalliansen rf
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors
kansliet@bildningsalliansen.fi

 

Kansliet i Jakobstad
Campus Allegro
Köpmansgatan 10
68600 Jakobstad