Bildningsalliansens samarbetspartners

Ingen organisation, oavsett hur stark den är, kan göra allt själv. Vi samarbetar aktivt med flera olika organisationer kring gemensamma teman, intressebevakning, projekt, utbyte av information, och mycket mer.

Finland

Norden

EU