Kommunalval 2021

Inför kommunalvalet 2021 tog Bildningsalliansens styrelse fram tre kommunalvalsteser. De handlar om att bildning utvecklar kommunen, flexibilitet är A och O för tillgänglig och kvalitativ bildning i den framtida kommunen samt kommunen behöver ett livskraftigt medborgarsamhälle. Fritt bildningsarbete har en roll i detta arbete och vill ta ett ansvar.

Även om valet är över är teserna fortfarande relevanta och kan användas för diskusisoner med beslutsfattare och tjänstemän alltid när den fria bildningens roll, framtid eller finansiering diskuteras.

Läs (och ladda ner) våra teser här (PDF)