Material för undervisning av invandrare

Utredning: Projektet SOSPEVA (2020), SELVITYSVAPAAN SIVISTYSTYÖN OPPILAITOKSISSA ANNETUSTA OHJAUKSESTA MAAHANMUUTTAJILLE. Sammanfattning på svenska: Handledning av invandrare i läroanstalter inom fritt bildningsarbete

Rapport:  Mika Helander (2015) Kan vi stå till tjänst? Integration på svenska i Finland

Rapport: Magma (2012) Via svenska - Den svenskspråkiga integrationsvägen

Forss Gerd, VNF (2011) Aktivera din svenska! - för ett aktivt språkbruk i vardag och arbete

Forss Gerd, VNF (2011) Lärarkopior (till Aktivera din svenska)

Vasa Arbis och Vaasa-opisto (2012) KURSKOMPIS (Modell för kurskompisar, som stödform för invandrare vid deltagande i institutens verksamhet)

Digitalt material för Svenska för invandrare - kotisuomessa.fi

Information om integration i Finland - integration.fi

 

Material att beställa och ladda ner

En handbok riktad till aktörer inom den fria bildningen som jobbar med invandrare utarbetades under år 2013 av Förbundet Nordisk Vuxenupplysning. Handboken redogör kort för den nordiska kulturen och kopplingar till Europa och den övriga världen. Handboken kan laddas ner och användas helt gratis. För mer information om "Ny i Norden" och för att ladda ner handboken, se denna sida.  

Inom ramen för projektet Fri bildning Österbotten (utveckling av vuxenutbildning för invandrare), augusti 2008 – december 2009 har Evangeliska Folkhögskolan i Österbotten, Kristliga folkhögskolan i Nykarleby, Närpes Vuxeninstitut/Söff och Vasa Arbis digitaliserat materialet Svenska i Finland (av Margite Lindén, Efö) för invandrarundervisning i svenska. Text, ord och kortare dialoger har spelats in med finlandssvenskt uttal.

Materialet finns som filer på nätet för nedladdning. Du hittar dem HÄR
Kontaktperson: Marika Boström,
tfn (06) 325 3506 eller e-post marika.bostrom@vaasa.fi.


Är du intresserad av det skriftliga materialet, ta kontakt med Margite Lindén, Evangeliska folkhögskolan i Österbotten.