Bildningsalliansens teser för regeringsprogrammet 2019-2023

16.09.2020 kl. 14:51

 

Det fria bildningsarbetet med sina fem verksamhetsformer (medborgarinstitut, folkhögskolor, sommaruniversitet, studiecentraler och idrottsutbildningscenter), har en viktig roll i det livslånga lärandet. Vårt bildningsuppdrag utgår ifrån Lagen om fritt bildningsarbete (2009/1765, 1§); det fria bildningsarbetet ska anordna utbildning som stöder både sammanhållning och jämlikhet i samhället. Målet med undervisningen är att främja individens mångsidiga utveckling, välmående, och välfärd. Den fria bildningen ska främja demokrati, pluralism, hållbar utveckling, kulturell mångfald och internationalism

Läs Bildningsalliansens teser för regeringsprogrammet 2019-2023.

Marie

Bildningsalliansen

 

Bildningsalliansen rf
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors
kansliet@bildningsalliansen.fi

 

Kansliet i Jakobstad
Campus Allegro
Köpmansgatan 10
68600 Jakobstad