Årets fria bildare 2024

Årets fria bildare 2024

22.04.2024 kl. 13:10
Och priset går till...

Pressmeddelande 11.4.2024


Priset ÅRETS FRIA BILDARE 2024 har idag delats ut till Språkakademin vid Norrvalla folkhögskola. Utmärkelsen delades ut vid Bildningsalliansens vårmöte, som hölls vid Kvarnen, Kronoby folkhögskola. Den har delats ut varje år sedan 2019.

Språkteamet vid Språkakademin vid Norrvalla folkhögskola jobbar intensivt och engagerat med svenska undervisning för invandrare.

Språkakademin på Norrvalla har i mer än ett decennium jobbat med integrationsutbildning på svenska inom ramen för den fria bildningen. Språkteamet som sköter om språkakademin har alltid varit lika engagerade och entusiastiska. De ser det unika i varje person och anpassar undervisningen enligt det. 2023-2024 studerar drygt 60 vid Språkakademin. De är fördelade på tre grupper; Startarenan, Språkarenan och Yrkesarenan. Teamet utgörs av en kärntrupp på fyra personer som sköter om språkundervisningen i klass; Lotta, Päivi, Thomas och Josefine. Dessutom har Caroline ansvar för motionen, som är ett viktigt inslag i akademins upplägg.Tillsammans sköter dessa fem om att varje studerande känner sig sedd, hörd och värdefull.

Priset Årets fria bildare har instiftats av Bildningsalliansen för att lyfta fram det värdefulla bildningsarbete som görs inom den fria bildningens olika verksamhetsformer. Priset går till en person eller en läroinrättning som gjort en extra stor insats under året.


Läs mer om Språkakademins arbete här

För mer info:
Henrika Nordin, verksamhetsledare Bildningsalliansen
henrika.nordin@bildningsalliansen.fi

 

Johanni