De finlandssvenska integrationsdagarna ordnades i år den 4-5 oktober på G18 i Helsingfors och digitalt.

06.10.2023 kl. 12:16
De finlandssvenska integrationsdagarna ordnades för åttonde gången.
Temat för i år var Ett inkluderande Norden? - Utlandsfödda som resurs i samhället och arbetslivet.

Som en av huvudtalarna under dagarna fungerade Asim Latif, utvecklingschef, Fonden for Socialt Ansvar, Nordic Migrant Expert Forum, Danmark. Latif talade om att inte alltid tänka på att hitta lösningar på de aktuella utmaningarna när det gäller integration, utan att istället använda tid för att reflektera kring dem samt fundera på med vilket perspektiv vi tittar på dem.

- Vi har en skriande brist på arbetskraft i Norden och måste bli mer inkluderande. Inte på grund av att vi ska hjälpa de nyanlända, utan för att vi behöver ta till vara allas kompetenser. Vi har mycket att lära oss av varandra i Norden kring hur man jobbar med integration och inkludering, både framgångsrika och mindre lyckade exempel, anser Kaisa Kepsu, seniorrådgivare på Nordens välfärdscenter.

Oscar Ohlis, utvecklingschef för Kommunförbundets svenska verksamhet, anser att en öppen och inkluderande politisk dialog är nödvändig för att skapa riktlinjer som stöder integration i kommunerna. Det är viktigt att involvera invånarna och lyssna på deras behov och åsikter. Integrationsdagarna är ett ypperligt tillfälle för oss från kommunfältet att lyssna och lära för att kunna skapa nya metoder för att jobba med integration och inkludering. Genom det nordiska samarbetet kan vi ta lärdom av varandra och skapa ett mer inkluderande Norden i framtiden

Under dag två lyfte Anna Bruun, konsultativ tjänsteman vid arbets- och näringsministeriet, upp regeringsprogrammet och skrivningarna om det svenska i programmet.

- Det är positivt att målet är att 5 – 10 % integreras på svenska i framtiden i Finland. För att nå målet måste myndigheterna mer aktivt börja sprida informationen om möjligheten till svensk integration. Positivt är också att medlen till den svenska integrationsutbildningen ska öka och att kommunplatserna för kvotflyktingar i svenska kommuner ska ökas, säger Christina Gestrin, Folktingssekreterare.

Emmanuel Acquah, biträdande professor i pedagogik vid Åbo Akademi, ledde en workshop om “Teaching the other people”. Acquah presenterade att man inom undervisningen borde beakta elevers och studerandes olika bakgrund och inte utgå ifrån att de är bekanta med våra sätt att undervisa. Deras syn på inlärning och deras sätt att lära sig stämmer kanske inte överens med de finländska inlärningssätten.

- Vi behöver mycket större medvetenhet om vilka hinder det kan finnas hos de utlandsfödda att lära sig i en inlärningsmiljö som är skapad för finländska barn, unga och vuxna. Kanske det också börjar bli tid för ett interkulturellt lärande där vi i våra lärprocesser aktivt arbetar för att minimera hinder, såsom förutfattande meningar och kulturella värderingar, säger Henrika Nordin, verksamhetsledare på Bildningsalliansen.

Nästa år ordnas inte De finlandssvenska integrationsdagarna, istället deltar arrangörerna i Integration 2024 i Åbo, som är ett nationellt evenemang som ordnas vartannat år.

Integrationsdagarna ordnades i år av Bildningsalliansen, Folktinget, Kommunförbundet och Nordens välfärdscenter.

För mera information:

Henrika Nordin, verksamhetsledare Bildningsalliansen
044 3531 813, henrika.nordin@bildningsalliansen.fi

Christina Gestrin, folktingssekreterare Folktinget
050 5113 121, christina.gestrin@folktinget.fi

Oscar Ohlis, utvecklingschef Kommunförbundets svenska verksamhet
050 3458 973, oscar.ohlis@kuntaliitto.fi

Kaisa Kepsu, seniorrådgivare Nordens välfärdscenter
040 5448 444, kaisa.kepsu@nordicwelfare.org

Marie