Bildningsalliansen fyller tio år-Tio år av samarbete för fri bildning på svenska i Finland

01.06.2023 kl. 15:13

Folkbildning har funnits i Finland längre än vi varit självständiga. När de första folkhögskolorna slog upp sina dörrar i slutet av 1800-talet drevs de av en idé om bildningens kraft. Ända sedan dess har den fria bildningen varit en oskiljaktig del av Finland. Den har bidragit till att vi har ett demokratiskt samhälle, den har skapat förutsättningar för miljoner finländare att lära sig, att växa som människor och att fortbilda sig.

Det arbete som påbörjades då är ingalunda avslutat, även om vi lever i ett Finland som har ändrats markant sedan 1800-talet. Idag erbjuder fri bildning möjligheter för alla finländare att ingå i ett sammanhang, att lära sig hantera en föränderlig värld och att bygga på sina kompetenser för att klara av ett arbetsliv i förändring. Detta arbete pågår varje dag i hela Finland. Det sker på våra folkhögskolor, i våra arbetar- och medborgarinstitut, vid våra sommaruniversitet, via våra studiecentraler och i föreningar och förbund. Alla arbetar på lite olika sätt och med delvis olika målgrupper. Tillsammans skapar de ett nätverk av möjligheter för alla finländare, något som också syns i användarstatistiken. Vi är en central del av medborgarsamhället och vi har mycket låga trösklar för deltagande. Samtidigt kommer hela tiden nya utmaningar som gör att den fria bildningen måste vara alert och flexibel. När Finland tog emot ett stort antal asylsökande 2015 var den fria bildningen snabb på att erbjuda studiemöjligheter. När Ryssland anföll Ukraina 2022 var den fria bildningen igen snabb på att reagera. När Corona stängde ner stora delar av samhället flyttade stora delar av den fria bildningen över till nätet. En allt större del av utbudet ger nu studiepoäng i det nationella KOSKI-systemet. Utbildningsstyrelsen förbereder som bäst ett statligt uppdrag som går ut på att den fria bildningen bidrar till att ge fler vuxna finländare grundläggande färdigheter.

Allt detta kräver samarbete över institutionsgränser och mellan olika regioner. Det är anledningen till att Bildningsalliansen finns. År 2023 fyller Bildningsalliansen 10 år. Verksamheten har växt kontinuerligt sedan starten 2013, mycket tack vare ett intensivt utvecklingsarbete och ett nära samarbete med systerorganisationerna. Trots sin ringa storlek lyckas föreningen kontinuerligt erbjuda fortbildningar, mötesplatser, nätverk och utvecklingsarbete via ett otal projekt. Bildningsalliansen arbetar också aktivt och intensivt med påverkansarbete gentemot myndigheter och politiker, något som varit speciellt viktigt under våren 2023 då nyheter om nedskärningar har nått oss. Bildningsalliansen jobbar för att det ska finnas en kvalitativ och fungerande bildning på svenska i Finland.

Det arbete som Bildningsalliansens medlemmar gör förblir ofta osynligt i media. För att råda bot på detta instiftade Bildningsalliansen 2019 årets fria bildare, en utmärkelse som delats ut årligen sedan dess.

I år går utmärkelsen till Ann-Louis Wikblad, timlärare i motion och dans för seniorer vid flera medborgarinstitut i Norra svenska Österbotten. Hennes kursdeltagare tycker att hon är en kunnig, glad och inspirerande lärare. Hon är villig att utvecklas och fortbildar sig kontinuerligt. 2022-2023 har Ann-Louis flera kurser i både Pedersöre, Nykarleby, Jakobstad och Larsmo. I Pedersöre har hon varit lärare sedan 2016, och i Nykarleby var hon lärare för första gången redan 1986, då med damgymnastik i Kovjoki. Många kursdeltagare berömmer Ann-Louis för kursinnehållet och hennes trevliga sätt samt för sina insatser för de äldre i regionen. Ann-Louis Wikblad är en mycket värdig mottagare av Årets fria bildare 2023.

Bildningsalliansen är centralorganisation för den fria bildningen i Svenskfinland.  Medlemmarna består av upprätthållare för de svensk- och tvåspråkiga arbetar- och medborgarinstitut, folkhögskolor, sommaruniversiteten, idrottsutbildningscenter och studiecentralen. 

För mera information:

Henrika Nordin, verksamhetsledare Bildningsalliansen
Tfn 044-353 1813, henrika.nordin@bildningsalliansen.fi

Marie Granbacka