Studien - Tillåta, förbjuda, tolerera. Gemensamma spelregler för ett mångkulturellt samhälle

27.01.2023 kl. 10:33
Tankesmedjan Magma har gett ut Pasi Saukkonens bok Tillåta, förbjuda, tolerera. Gemensamma spelregler för ett mångkulturellt samhälle på både finska och svenska.

Pasi Saukkonen är docent och jobbar för tillfället som specialforskare vid Helsingfors stad. I boken lyfter han fram exempel på mångkulturella möjligheter och utmaningar. Han ger även exempel på hurudana konflikter och problem som kan uppstå i framtiden och fokuserar på frågan hur man förmår hålla ihop ett mångkulturellt samhälle. (Magma, 25.1.2023)

Läs och ladda ner studie här: https://magma.fi/wp-content/uploads/2023/01/Saukkonen_SE_-1.pdf

Marie