De finlandssvenska integrationsdagarna 2022 - positiv inkludering

27.09.2022 kl. 12:47

Pressmeddelande

De finlandssvenska integrationsdagarna 26-27.9.2022

De finlandssvenska integrationsdagarna ordnades i år den 26–27 september i Kommunernas hus och digitalt. Temat för årets integrationsdagar var positiv inkludering – nyckeln till gemenskap. Integrationsdagarna ordnas av Bildningsalliansen och Folktinget. 

- Integrationsarbetet har funnits på Folktingets agenda sedan år 2010, långt i form av att stöda utvecklandet av integrationsstigar på svenska. Det är glädjande att se hur väl ukrainarna, som tvingats fly sitt land på grund av Rysslands anfall mot Ukraina, tagits emot i Finland. Det finns goda exempel på tvåspråkiga kommuner som aktivt möjliggjort integration av ukrainare på svenska, säger Folktingssekreterare Christina Gestrin.

Som huvudtalare under dagarna fungerade journalisten och aktivisten Renaz Ebrahimi och Carlos Rojas, doktorand vid Stockholms universitet. Ebrahimi lyfte upp vikten av att finländarna uppmärksammar sin privilegierade position som vit i ett nordiskt samhälle i relation till nyanlända som sällan når det privilegium finlandssvenskarna och finländarna har. Carlos Rojas betonade att integration handlar om möten mellan människor och att vi själva sätter gränserna och skapar segregation med såväl individuella som institutionella val. Integrationen är väldigt fokuserad på integrering av den nyanlända, medan fokuset borde vara på det mottagande landet och dess beredskap att förändras så att den nyanlända inte ses som ett problem för och i vårt samhälle.

- När vi pratar integration handlar det långt om möten mellan människor och att tillsammans pröva oss fram hur vi kan skapa ett samhälle där vi alla har en plats och en uppgift. Tänk om vi i samhället kunde sluta problematisera integrationen och i stället vara nyfikna inför de möten migrationen ger oss att utveckla det finländska och finlandssvenska samhället, säger verksamhetsledare Henrika Nordin vid Bildningsalliansen.

De finlandssvenska integrationsdagarna ordnades för sjunde gången. När vi inte träffats fysiskt på flera år konstaterades det av de som deltog att det är värdefullt att träffas och lära oss av varandras goda exempel.

Marie Granbacka